Serveis jurídics

SERVICIOS JURÍDICOS

Morante Asociados us ofereix serveis jurídics a Barcelona

DRET CIVIL:

Reclamacions de quantitat, separacions i divorcis, successions i donacions, drets reals, obligacions i contractes, etc.

DRET MERCANTIL:

Concurs de creditors, contractació mercantil, mercat i competència, assegurances, etc.

DRET LABORAL:

Estatuts, infraccions i sancions, procediments laborals, inspeccions de treball, etc.

DRET ADMINISTRATIU:

Reclamacions patrimonials, processos contra ladministració pública, circulació i seguretat viària, etc.

DRET PENAL:

Judicis de faltes, estafes i apropiacions indegudes, delictes contra la salut pública, delictes societaris, etc.