El bufet d'advocats més talents

Lluitem per la teva justícia com un amic.

El bufet d'advocats més talentós

Lluitem per la teva justícia com un amic.

Àrea Mercantil

  • Constitució Societats
  • Registre Denominació Social
  • Redacció Estatuts
  • Capital Social 

Àrea Fiscal Comptable

  • Comptabilitat Financiera
  • Comptabilitat Analítica
  • I.V.A. I.R.P.F
  • Societats

Àrea Laboral

  • Confecció i tramitació de contractes de treball
  • Altes, modificacions i baixes de treballadors.