NOTIFICACIÓNS ELECTRÒNIQUES

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Control i gestió de totes les notificacions electròniques, amb el certificat digital, a rebre dels organismes següents:

  1. Agència Tributaria
  2. Seguretat Social
  3. D.G. de Trànsit
  4. Ministeri de Justícia
  5. Ministeri d’Indústria
  6. Generalitat de Catalunya
  7. Ayuntaments
  8. Diputacions

Preu servei recollida notificacions: 10€ + iva/mes.

Bonificació 50% clients quota despatx.