Àrea Laboral

Morante Associats us ofereix serveis relacionats amb l’àrea laboral a Barcelona, cobrint aquest aspectes que afecten la vostra vida laboral:

  • Confecció i tramitació de contractes de treball.
  • Confecció i tramitació de pròrrogues.
  • Variacions de categoria dels treballadors.
  • Rebuts de salaris.
  • Documents de cotització (TC1 Y TC2).
  • Règimen especial de treballadors.
  • Retencions a practicar a los trabajadores (modelos 110 y 190).
  • Control vencimients dels contractes temporals.
  • Certificats de corrents de pagament amb la Seguretat Social.
  • Tot tipus d’assessorament laboral.